KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA ROK 2017 V OBCI OSUSKÉ

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 17. 03. 2017

KALENDÁR KULTÚRNYCH, ŠPORTOVÝCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ NA ROK 2017 V OBCI OSUSKÉ.


PODUJATIE Termín Miesto Organizátor
spoluorganizátori
Kontakty
Detský karneval 18. februára 2017 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Pietna spomienka –oslobodenie obce Osuské 7. apríl 2017 Obec Osuské KD Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Stavanie mája 28. apríl 2017 Obec Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ, JDS Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Šachový turnaj detí 13. máj 2017 Obec Osuské, KD Osuské Šachový klub Osuské, Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Deň matiek 12. máj 2017 Obec Osuské ZŠ s MŠ Obec Osuské,ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
OFDM - Osuské 2017 jún2017 Obec Osuské Obec Osuské,Aleráô KD, futbal. ihrisko Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Rozlúčka so školou-„Hurá prázdniny“ jún 2017 Obec Osuské Areál ZŠ s MŠ Obec Osuské,ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Futbalový turnaj júl 2017 Obec Osuské Futbalové ihrisko TJ Družstevník Osuské,OZ Rómov "Budúcnosť" Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Poľovnícka zábava v Osuskom 12. august 2017 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, PZ Osuské-Hradište Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
755. výročie 1. písomnej zmienky 12. august 2017 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, PZ Osuské-Hradište Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Výstava ručných prác, fotografií a výrobkov našich remeselníkov október 2017 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, PZ Osuské-Hradište Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Súťaž o najkrajšie "Osuské jabúčko" október 2017 Obec Osuské, KD Osuské Obec Osuské, PZ Osuské-Hradište Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Mesiac úcty k starším - posedenie s dôchodcami a jubilantami 14. október 2017 Obec Osuské KD Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ, JDS Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Svetlonosenie november 2017 Obec Osuské Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Deň veteránov-pietna spomienka 11. november 2017 Obec Osuské Pamätník padlých v 1.sv.vojne Obec Osuské Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Mikulášska besiedka 2. december 2017 Obec Osuské KD Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Adventný koncert 16. december 2017 Obec Osuské Obec Osuské,ZŠ s MŠ, JDS Tel./Fax: 034/ 6587 217
obec.osuske@gmail.com
Poznámka : Kalendár kultúrnych, spoločenských a športových podujatí bude priebežne aktualizovaný. Termíny jednotlivých podujatí môžu byť v priebehu roka zmenené podľa upresnenia organizátorov.