Harmonogram zberu triedeného odpadu v obci Osuské na rok 2017

Autor: admin <o.michalkova(at)gmail.com>, Téma: .:., Vydané dňa: 02. 01. 2017

Upresnenie termínu zberu triedeného odpadu

V mesiaci november sa uskutoční zber triedeného odpadu (plasty, sklo, kovové obaly) dňa 30. 11. 2017 (štvrtok). Ďalší termín zberu je dňa 11. januára 2018 (štvrtok).

INTERVAL ZBERU A VÝVOZU VRIEC
Mesiac deň v mesiaci Čas zberu
Plasty, sklo a kovové obaly
Január 12. 7:00
Február 23. 7:00
Marec 30. 7:00
Apríl 27. 7:00
Máj 25. 7:00
Jún 29. 7:00
Júl 27. 7:00
August 31. 7:00
September 28. 7:00
Október 26. 7:00
November 30. 7:00
December - -
Január 2018 11. 7:00

Zber komunálneho odpadu (vývoz popolníc) v roku 2017 sa bude vykonávať:

- obec a záhradková osada OPENDAKY v nepárny týždeň vždy v utorok

- v osade Rásnik a v časti Vodáreň v párny týždeň vždy vo štvrtok.