Menu
  Vyhľadávanie

Vyhľadať text

  Družba
Naša obec má družbu s Českou obcou Strážovice
www.strazovice.cz
  Obecný rozhlas
  KALENDÁR + Hodiny
Dnes je:

Meniny má:

  POČASIE
Počasie Osuské online
Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

http://www.osuske.sk/image/lipa.jpg
vítam Vás na internetovej stránke obce Osuské.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

Súčasne Vás však prosím o zhovievavosť, ak na nej nenájdete ihneď informácie, ktoré by ste požadovali. Tvoríme ju popri inej činnosti Obecného úradu a navyše sa pri jej tvorbe učíme, ako by webovská stránka mala správne vyzerať, aby ste sa po jej návšteve opäť na jej stránky vracali a nachádzali nové informácie.


Ing. Anton Fiala
Starosta obce Osuské| Autor: admin | Vydané dňa 06. 04. 2008 |
Dychová hudba Hradišťanka Vás pozýva na XXIII. ročník Prehliadky dychových hudieb, ktorá sa bude konať v nedeľu 20. augusta 2017 so začiatkom o 15.00 hod. v areáli KD Hradište pod Vrátnom.
http://www.osuske.sk/image/Plagat2017.JPG


| Autor: admin | Vydáno dne 18. 07. 2017 |
Rozpočet obce Osuské na roky 20172019.

| Autor: admin | Vydáno dne 05. 06. 2017 |
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra si môžete stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na ikonu

| Autor: admin | Vydáno dne 25. 05. 2017 |
O Z N Á M E N I E o zámere obce Osuské odpredať svoj majetok podľa ust. § 9a ods. 8 písmeno b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

| Autor: admin | Vydáno dne 25. 05. 2017 |
Záverečný účet za rok 2016

| Autor: admin | Vydáno dne 19. 04. 2017 |
Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2016

| Autor: admin | Vydáno dne 13. 04. 2017 |
index | 1-7 | nasledujúci | Celkom 126 článkov


.....:::::::::: Obec Osuské, powered by phpRS ::::::::::.....